Perşembe
Çok Bulutlu
18°C | 34°C
Cuma
Sıcak
18°C | 35°C
Cumartesi
Sıcak
19°C | 35°C

ALACAKAYA MERMER CEMİL YAŞLI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

ALACAKAYA MERMER CEMİL YAŞLI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Elazığ’ ın küçük bir ilçesi olan Alacakaya’ da bulunan okulumuz, ortaöğretim öğrencilerimizin mesleki yeterliliklerini geliştirme kapsamında “Bilişim’de Freelancing” isimli Erasmus+ projemiz ile Litvanya ve Letonya’da yurtdışı staj faaliyetilerini gerçekleştirmiştir. Bilişim bölümü öğrencilerimizden, Litvanya UAB "Globalios Idejos" kurumunda “Java programlama diliyle mobil uygulama geliştirme” konulu stajımıza 6 öğrencimiz ve Letonya Riga Art and Media School’ da “web sitesi tasarlama” konusu üzerine ise 6 öğrencimiz olmak üzere toplam 12 öğrencimiz yurtdışında 2 hafta süre ile mesleki kabiliyetlerini geliştirme yolunda, staj faaliyetlerine katılım fırsatı yakalamış oldular. Bölgemizin eğitim koşulları açısından dezavantajlı bir konumda olması, öğrencilerimizin geleceğe yönelik iş beklentileri kapsamında hedeflerini küçük tuttuklarını göstermektedir. Bilişim bölümünde eğitimine devam etmekte olan öğrencilerimizin yurtdışında gerçekleştirmiş olduğu staj faaliyetleri ile kendilerine yeni kabiliyetleri kazandırmanın yanında, gelecekteki kariyer beklentilerine yönelik vizyonlarını genişletmişlerdir. Öğrencilerimiz kabiliyetlerini bilgisayar tamiri, bilgisayar malzemeleri satışı gibi, alanları ile ilgilisi olmayan işlerde çalışmak yerine, günümüz teknolojisine ayak uydurma hedefleri çerçevesinde, yazılım sektörüne yönelik girişimlerde bulunabileceklerdir.

Uluslararası kurumlarda staj faaliyetilerini tamamlamış ve bu becerileri sertifikalar ile belgelendirmiş olan öğrencilerimiz, bilişim sektörüne yönelik istihdam olanaklarını arttırmış oldular. Günümüzde özellikle bilişim sektöründe yurtiçi ve yurt dışındaki firmalar uzaktan ve çevrimiçi çalışma yöntemiyle istihdam yoluna gitmektedirler. Proje başlığımızda da belirttiğimiz üzere, kazanılan beceriler ile öğrencilerimiz hem bilişim sektörüne yönelik şirketlerde çalışabilecek, aynı zamanda “freelance” olarak mesleklerini uzaktan ve serbest şekilde icra ederek gelir elde edebileceklerdir. Proje konularımızı da bu kapsamda belirlemiş olmamız ile, hem uzaktan ve serbest şekilde çalışmaya müsait yapısı hem de yaygın olarak talep görmesi sebebi ile uzun yıllar daha revaçta olacak mesleki beceriler olan “Java programlama diliyle mobil uygulama geliştirme” ve “web sitesi tasarlama” üzerine stajlarımız tamamlanmıştır. Böylelikle, bölgemizin küçük olması sonucu şirketlerin olmaması bir bahane olmaktan kalkmış, bilişim sektörüne yönelik çalışma kurum ve işletmelerinin yetersizliği, öğrencilerimiz için engel teşkil etmeyecek hale gelmiştir.

Staj programlarının İngilizce gerçekleşmesi, öğrencilerimizin alanlarına yönelik temel İngilizce terimleri öğrenmekle kalmayıp, İngilizce konuşma becerilerini de geliştirmiş oldular. Böylelikle öğrencilerimiz yabancı dillerini geliştirmeye yönelik çalışmalarına hız kazandırmış oldular. Öğrencilerimiz yurtdışında kurdukları iletişimler ile farklı kültürlere uyum sağlayabilen, daha hoşgörülü bireyler haline gelmişlerdir. Öğrencilerimiz proje faaliyetimiz ile yaşadıkları Avrupa tecrübesi ile kendilerini mesleki anlamda geliştirmelerine, farklı coğrafyaları keşfetmelerine, İngilizce öğrenmeye yönelik motivasyonlarının artmasına, geleceklerini planlamaya daha bilinçli planlamasına ve farklı kültürlere karşı hoşgörülü yaklaşım gösteren bireyler olmalarına ve öz güvenlerini önemli ölçüde artmasına katkı sağlamıştır.


Tüm bu kazanımlar ilçemiz Alacakaya’ da büyük bir ses getirmiş, özellikle okulumuz öğrenci profili adına her bir öğrencimizin kariyer hedeflerini tekrardan gözden geçirmesine, okuldaki tutum, davranış ve çalışmalarına daha bilinçli yön vermelerine katkı sağlamıştır. Yapılan yaygınlaştırma çalışmaları, verilen konferanslar ve sunumlar ile katılımcı olmayan öğrencilerimizin de staj faaliyetlerinde gerçekleşen uygulamaları detaylı öğrenmeleri, alanlarına yönelik yapacakları çalışmalara kendilerine örnek olacak bir çalışma alanı keşfetmelerini sağlamıştır. Diğer bir yandan okulumuzdaki ve bölgemizdeki diğer gençlerin de katılımcı öğrencilerimizdeki yeni kültürel ve bireysel farkındalıklara yönelik değişimler görmesi, onlarında da tutum ve davranışlarını olumlu anlamda değiştirmelerini sağlamıştır.

Okulumuz Alacakaya Mermer Cemil YAŞLI Çok Programlı Anadolu Lisesi, yürütülen faaliyetlerin katkıları ile uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iletişim kurma becerilerilerini geliştirmiştir. Başta proje kordinatörümüz ve okul idaremizin katkıları ile tamamlanan proje faaliyetimiz, tüm okul personelimizin Erasmus+ projeleri konusundaki farkındalığını arttırarak kurumsal kapasitesimizi güçlendirmiştir. Projemizin tanıtımı ile yapılan AB hibe desteğinin vurgusu, bölge halkımızın gözünde daha olumlu bir AB imajı çizilmesine katkı sağlamıştır.


 


©2017 Alacakaya Belediyesi | Tasarım ve Uygulama: Morweb.Net