İklimi
TOPRAK VE BİTKİ ÖRTÜSÜ :  Alacakaya dik meyilde orta derin, erozyonlu bir toprak yapısına sahiptir.Toprak derinliği azdır.Bu nedenle de bitki örtüsü bakımından zayıftır.Yer yer küçük çaplı koruluklar gözükse de , bunu ilçe yüzölçümü ile kıyasladığımız zaman pek fazla bir yekün tutmadığı görülmektedir.Bundan başka çay ve dere yataklarının kenarlarında söğüt ve kavaklıklar görülmektedir.Alacakaya’nın dağ ve tepeleri bahar yağmurlarının yağmasıyla yeşillenen, yaz aylarında da yağmurların kesilmesi ile kuruyan bozkırlarla örtülüdür.19 ncu yüzyılın başlarında Maden’deki bakır cevherinin odundan elde edilen ısı ile eritilmesi sonucu, yöredeki ormanlar acımasızca tüketilmiştir
COĞRAFİ KONUM 
Alacakaya ,Doğu Anadolu Bölgesinde Doğu Torosların batı kesiminde Elazığ ili hudutları içindedir. Doğusunda Arıcak,batısında Maden,güneyinde Ergani ve Dicle,kuzeyinde ise Palu ilçeleri yer almaktadır.Deniz seviyesinden yüksekliği 1150 m olup , yüzölçümü 318 km2 dir.İlçe merkezi bir tepe üzerine kurulmuştur.Alacakaya genel olarak ,dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir.Karasal iklimin hüküm sürdüğü bölgededir.Kışları karlı ve soğuk, yazları kurak ve sıcak geçer.Sıcaklık ortalaması Ocak ayı itibariyle 0 – 2 derece, Temmuz ayı itibariyle de 30 – 35 derecedir.İlçeye hakim rüzgarın yönü kuzey batıdır